e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
 
     Члени Асоціації
     Об`яви
     Інформація
     Контакти


+1
Начало / Інформація / Діяльність Асоціації / Протокол Загальних зборів Асоціації 24.05.2018 р.

Протокол Загальних зборів Асоціації 24.05.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 56-18
Загальних Зборів Членів АСОЦІАЦІЇ СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ «УКРСУДПРОМ»
м. Миколаїв
Зал засідань Миколаївської міської Ради 24.05.2018

Для участі у зборах зареєстровано 19 Членів Асоціації «Укрсудпром» (надалі - «Асоціація»), що складає 70% загальної чисельності Членів Асоціації з правом вирішального голосу.
Загальні Збори правомочні вирішувати будь які питання порядку денного.

Збори відкрив Президент Асоціації Лисицький В.І.
З вітальним словом виступив Командувач ВМС ЗС України Віце-адмірал Воронченко І.О. та Директор департаменту Миколаївської міськради Шуліченко Т.В.

1. Лисицький В.І. зачитав Порядок денний та запропонував затвердити організаційні питання проведення зборів.
Вирішили:
Затвердити Порядок денний Загальних зборів Асоціації та регламент роботи.
Обрати Головою Зборів – пана Лисицького Віктора Івановича, Секретарем Зборів - пана Лисенка Сергія Вікторовича.

2. Заслухали доповідь Президента Асоціації «Ключеві проблеми удосконалення законодавства для суднобудування».
В обговоренні прийняли участь І.О. Воронченко, В.М., Берко, О.Г. Голодницький, В.М. Калашніков, Е.Б. Хачатуров, Т.В. Шуліченко.

3. Заслухали Звіт Виконавчого директора Асоціації «Укрсудпром» стосовно господарської та організаційної діяльності у звітньому періоді та проведення звітньо-виборних зборів.
Вирішили:
- Затвердити План роботи Асоціації на 2018 рік;
- Затвердити Звіт про витрати коштів Асоціації за 2017 рік;
- Затвердити кошторис на 2018 рік.
- Провести звітньо-виборні збори у м. Києві до 10 грудня 2018 року.

4. Заслухали інформацію Виконавчого директора Асоціації Лисенка С.В., щодо результатів роботи підприємств Асоціації у 2016 році.
Комісія (призначена Загальними зборами Асоціації Протокол № 55-17 віл 24.05.17) проаналізувала показники діяльності 9 суднобудівних підприємств за 2016- 2017рік і визначила кращі підприємства:
І місце – ССЗ «НІБУЛОН», м. Миколаїв (Генеральний директор Вадатурський О.О., Директор Горбенко Д.О.);
ІІ місце ПрАТ «Завод» Кузня на Рибальському» м. Київ (Голова Правління Шандра В.О.);
ІІІ місце – ДП ХСЗ «Палада», м. Херсон (Директор Маломан В.Ф.).
Вирішили:
Затвердити результати надані Комісією з визначення кращого підприємства у суднобудуванні та нагородити лауреатів дипломами.

5. Розгляд питання, щодо виключення з членів Асоціації, підприємств і організацій, які тривалий час не виконують обв’язки членів Асоціації.
Вирішили:
Затвердити рішення Президії Асоціації від 21.11.2017 (Протокол № 5/п-17) та
виключити членів Асоціації, які втратили зв`язок з Асоціацією та не сплачують членські внески, а саме: ПАТ «Завод Екватор», м. Миколаїв та ЦКБ «Ізумруд», м. Херсон.

6. Заслухали інформацію Лисенко С.В. щодо прийняття до Асоціації «Укрсудпром» нових членів.
Вирішили:
Затвердити рішення Президії Асоціації від 03.05.2018 (Протокол № 2/п-18) і прийняти в дійсні члени Асоціації «Укрсудпром»: ТОВ «Южная судостроительная компания» м. Миколаїв.

Всі рішення прийняті одноголосно «ЗА»
Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються завершеними.


Голова Зборів В.І. Лисицький

Секретар С.В. Лисенко