e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
 
     Члени Асоціації
     Об`яви
     Інформація
     Контакти


+1
Начало / Інформація / Діяльність Асоціації / Протокол Звітно-виборчих зборів Асоціації 6.12.2018 р. (м. Київ)

Протокол Звітно-виборчих зборів Асоціації 6.12.2018 р. (м. Київ)

ПРОТОКОЛ № 57-18
Звітно - виборчих зборів Асоціації суднобудівників України `УКРСУДПРОМ`

м. Київ 6 грудня 2018 р.
Зал засідань Державного Університету
інфраструктури та технологій (ДУІТ)

Для участі у загальних звітно-виборчих зборах (далі Збори) зареєстровано 23 члена Асоціації «Укрсудпром» (надалі - «Асоціація»), що складає 82% загальної чисельності членів Асоціації з правом вирішального голосу.

Збори правомочні вирішувати будь які питання порядку денного.

Збори відкрив Президент Асоціації Лисицький В.І.

Лисицький В.І. зачитав Порядок денний та запропонував затвердити організаційні питання проведення зборів.
Вирішили: Затвердити Порядок денний Загальних зборів Асоціації та регламент роботи.
Обрати Головою Зборів –Лисицького Віктора Івановича, Секретарем Зборів - Лисенка Сергія Вікторовича.

1. Питання перше. Заслухали доповідь Президента Асоціації «Результати роботи Асоціації та її підприємств у 2014-2018 роках та основні завдання на 2019 рік».
Вирішили: Прийняти до відома інформацію Президента Асоціації Лисицького В.І.

2. Питання друге. Голова Ревізійної комісії Асоціації «Укрсудпром» Каширський
В.Б. доповів результати роботи за 2014-2018 р.р.
Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Асоціації «Укрсудпром» за 2014-2018 р.р.

3. Питання третє. Щодо положення про вибори членів Президії Асоціації «Укрсудпром» та вибори виборчої комісії.
Лисенко С.В. звернув увагу присутніх, що вибори членів Президії відбуваються відповідно `Положенню про вибори членів Президії…` та запропонував кандидатури до Виборчої комісії.
Вирішили: Прийняти до відома інформацію щодо «Положення про вибори…».
Затвердити склад Виборчої комісії:
Голова – Горленко А. С., заступник директора АК «СІ ЕЛ ГРУП»;
Член комісії – Дроб’язко О.В., директор «Мадеко ЛТД»;
Секретар комісії – Гайсинська О. М., бухгалтер Асоціації «Укрсудпром».

5. Питання п’яте. Слухали: щодо проекту «Порядок сплати вступних та членських внесків Асоціації `Укрсудпром` на 2019 рік».
Лисенко С.В. доповів, що збільшення суми внесків на 25% обумовлено тим, що з моменту затвердження суми внесків до Асоціації у 2016 році мінімальна заробітна плата збільшилася на 130%, в 1,5-2 рази збільшилися витрати на відрядження (вартість проїзду та проживання) та ін. платежі.
Члени Президії Асоціації рекомендували загальним зборам затвердити Порядок (Протокол №5/п-18 від 20.11.2018).
Вирішили: Затвердити «Порядок сплати вступних та членських внесків Асоціації `Укрсудпром` на 2019 рік».

6. Питання шосте. Заслухали Звіт Виконавчого директора Асоціації «Укрсудпром» стосовно господарської та організаційної діяльності у звітному періоді.
Вирішили: Прийняти до відома інформацію Виконавчого директора Асоціації щодо господарської та організаційної діяльності Асоціації «Укрсудпром» у 2014-2018 р.р.
- Затвердити План роботи на 2019 рік;
- Затвердити кошторис на 2019 рік.

7. Питання сьоме. В обговоренні прийняли участь Панін В.В., Хачатуров Е.Б., Єгупов К.В., Лисенко С.В., Смислов О.В., Лисицький В.І., Баулін С.О., Каширський В. Б., Горленко А.С.

8. Питання восьме. Вибори Президента, Віце-президентів та членів Президії Асоціації.
До Бюлетеня заносяться прізвища кандидатів, які були запропоновані членами Асоціації;

Відповідно до протоколу №1 Виборчої комісії Асоціації «Укрсудпром» по висуванню кандидатів в члени Президії Асоціації на 2019-2912 роки в Бюлетень по виборах Президії Асоціації на 2019-2022 р.р. внесені наступні кандидатури:
Президент –Лисицький В.І.
Віце-президенти – Єгоров Г.В., Картошкін К.Е.
Члени президії: Ковтун В.О., Коваль В.І., Калашніков В.М., Маломан В.Ф., Овдій А. О., Хачатуров Е.Б, Шандра В.О.
Вирішили: Затвердити результати голосування. Відповідно до Протоколу № 2 Виборчої комісії Асоціації «Укрсудпром» по виборах членів Президії Асоціації на 2019-2022 р.р. від 6 грудня 2018 р., членами президії Асоціації «Укрсудпром» вибрані:
Президент - Лисицький Віктор Іванович
Віце-президент - Єгоров Геннадій В’ячеславович
Віце-президент - Картошкін Костянтин Едуардович
Члени президії: Калашніков Валерій Миколайович
Коваль Володимир Іванович.
Ковтун Володимир Олександрович
Маломан Валерій Федорович
Овдій Анатолій Олександрович
Шандра Валерій Олександрович

9. Питання дев’яте. Вибори Ревізійної комісії Асоціації «Укрсудпром».
Відповідно Розділ 9, п.9.1 Статуту – Ревізійна комісія вибирається у складі 3 осіб на 4 роки відкритим голосуванням.
До складу Ревізійної комісії пропонуються: Баулін Сергій Олексійович,ветеран суднобудування; Горленко Анатолій Святославович, заступник директора АК «СІ ЕЛ ГРУП»; Смислов Олександр Володимирович, директор ТОВ «Нарімекспо».
Відкритим голосуванням вибрані:
Голова – Горленко Анатолій Святославович,
Члени комісії: Смислов Олександр Володимирович, Баулін Сергій Олексійович .

10. Десяте питання. Підписання Меморандуму про співробітництво з Українською
Асоціацією високотехнологічних підприємств та організацій «Космос».
Голова Ради Української Асоціації «Космос» Осадчий Олександр Володимирович надав інформацію про Асоціацію, окреслив напрямки та шляхи співробітництва і разом з Президентом Асоціації Укрсудпром В.І. Лисицьким вони підписали Меморандум про співробітництво.

Всі рішення прийняті одноголосно «ЗА»
Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються завершеними.